Återförsäljare av

WeavePoint

i Sverige och DanmarkStartsida
Läs om nyheter:

Programhistorik
Demoprogram
WeavePoint internationellt

www.weavepoint.com

Mini historik

Här finns de viktigaste nyheterna. En del mindre justeringar är inte listade.


Senaste version 6.1.0.1 - januari 2016


6.0.0.1 - maj 2005

Mini är nu uppgraderad på samma sätt som Standardversionen.


Max antal varptrådar och inslag ökat till 9600.


Ångra finns nu i de flesta menykommandon.

Ny standardpalett med fler färger.

Anteckningsfönstret kan ligga kvar öppet på skärmen medan man arbetar med ett mönster. Man kan ändra storlek på fönstret.


Detta har tillkommit från Standardversinen:

Bindemönstret kan visas som trådar med konturer.

Valet utan och med färger när man kopierar och upprepar.

Markera och kopiera.

Kopiera skärmbild.

Fler snabbkommandon.

______________________________________________________


5.4.2 - april 2003

Valen om skaftens och trampornas numrering och vilken varptråd/inslag som är nummer 1 kan nu sparas i filen. Även solvnotans placering sparas.


Spara inställningar förbättrad beträffande vilka val som ska användas när programmet startar eller när man väljer Nytt.


5.4.1 - september 2003

Snabbknapp till Inställningar.


Inställningar, tillagt:

Skaft 1 uppe eller nere


S och M tangenterna för att växla mellan Penna, Linje och Markera.


Scroll upp och ned i Inredning.


5.4.0 - april 2003

Första versionen av Mini presenterades på VÄV 02 i Norrköping